แม่น้ำห้าสีของโคลอมเบีย

ทุกปีในถิ่นทุรกันดารอันห่างไกลของโคลอมเบีย แม่น้ำธรรมดาจะปะทุเป็นทางน้ำสีรุ้งอันตระการตา ทางน้ำมหัศจรรย์ ตั้งอยู่ทางใต้ของโบโกตา 170 กม. ระบบนิเวศที่หลากหลาย 3 แห่ง ได้แก่ เทือกเขา Andes ที่เป็นหิน ที่ราบ Llanos อันกว้างใหญ่ และป่าอเมซอนอันเขียวชอุ่ม มาบรรจบกันในถิ่นทุรกันดารห่างไกลของอุทยานแห่งชาติ Sierra de...