เกาะพายุที่มีซากเรือแตก 1,000 ลำ

มีการบันทึกเรืออับปางระหว่าง 500 ถึง 1,000 ลำรอบๆ เกาะ Magdalen ที่โดดเดี่ยวของควิเบก และลูกหลานของผู้รอดชีวิตที่ฟื้นคืนสภาพได้มีชีวิตอยู่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขา ดินแดนที่ไม่คาดคิดและอันตราย Peter Alexander Tager เป็นที่เก็บของ Good Intent ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าของ Liverpool ที่บรรทุกท่อนซุงกลับไปอังกฤษจากควิเบก The Brophys...