ลูกม้าตัวน้อยที่สร้างนิวฟันด์แลนด์

หาก Newfoundland ดูเหมือนโลกที่ถูกถอนออกจากแคนาดา การก้าวเท้าไปยัง Change Islands ก็เป็นอย่างอื่นโดยสิ้นเชิง เกือบ 450 กม. จากเมืองหลวงเซนต์จอห์นของนิวฟันด์แลนด์ เกาะ Change ที่อยู่ห่างไกลตั้งอยู่ระหว่างอ่าว Notre Dame และทะเล Labrador และสามารถเข้าถึงได้โดยเรือข้ามฟากเท่านั้น ในจังหวัดที่เต็มไปด้วยชื่อเมืองแปลก...